vizualizare certificat
vizualizare certificat
calitate prelucrari mecanice
masurari trafo
echilibrare rotor
Montaj atestate calitate

Principiul strategiei noastre de piaţă este de a construi parteneriate pe termen lung cu clienţii, bazându-ne atât pe calitatea serviciilor prestate, cât şi pe oferirea de soluţii tehnice adaptate problemelor lor concrete.

Sistemul de management integrat este implementat şi certificat conform cerinţelor standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR ISO 45001:2018.

Testele şi măsurătorile sunt efectuate pentru fiecare echipament reparat în mod individual, utilizând standul propriu de încercări, verificări şi probe.

SC Electro Service SRL îşi îmbunătăţeşte permanent oferta de servicii şi gama de produse conexe activităţii în vederea satisfacerii exigenţelor în creştere permanentă, atât din partea beneficiarilor, cât şi ca urmare a dorinţei noastre de evoluţie.

Oferim permanent:

- soluţii tehnice pentru îmbunătăţirea parametrilor de funcţionare a motoarelor şi transformatoarelor de generaţie veche
- proiectare şi/sau reproiectare componente în domeniul electric şi mecanic
- consultanţă tehnică