back_1

S.C. Electro Service S.R.L. Bacãu a fost înfiintatã în noiembrie 1991 de cãtre 3 asociati ca un mic atelier, furnizând servicii de bobinaj pentru firme mici si mijlocii din industria alimentarã din zona Bacãu.

Dezvoltându-se sistematic pe baza oportunitãtilor de afaceri de pe piata industrialã româneascã, S.C. Electro Service S.R.L. Bacãu a reusit sã activeze în toate sectoarele importante ale industriei românesti, devenind astfel un important furnizor de servicii în domeniul reparatiilor de masini electrice din România. Elementele de competitivitate relevante ale firmei sunt: rãspuns rapid la cererile clientilor, un raport bun calitate / pret, personal entuziast, inovativ si dornic de succes cât si parteneriate cu institutii implicate în activitatea de cercetare în domeniu.

S.C. Electro Service S.R.L. Bacãu este prezentã pe segmente din industriile: energeticã, extractia cãrbunelui si a minereurilor neferoase, cimentului, constructia de masini, agriculturã, industria alimentarã, prelucrarea lemnului, prelucrarea hârtiei si a cartonului, petrochimie. În perioada parcursã de la înfiintare si pânã în prezent, relatiile comerciale cu firme puternice din industria româneascã, au generat în firmã experientã si cunostinte tehnice si tehnologice noi, importante pentru furnizarea de servicii specializate si competitive de reparatii si reproiectare a masinilor electrice produse în România sau din import.